Vi tilbyder

1. KATEGORI B - PERSONBIL:
 • Du kan tidligst starte 3 måneder før du fylder 18 år.
 • Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 18 år.
 • Du kan tidligst komme til køreprøve på din 18 års fødselsdag.
Det her skal du som minimum igennem (lovpakken):

 53 Lektioner a' 45 min:
 • 29 Teorilektioner
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane)
 • 16 kørelektioner på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
 • Bestå en teori + praktisk prøve
Ovenstående er ifølge kørekortbekendtgørelsen det absolutte minimum antal lektioner køreuddannelsen kan gennemføres på. Derefter afhænger det af elevens individuelle formåen.

Køreuddannelsen skal strække sig over mindst 14 dage.

Vær opmærksom på:
 • Du skal medbringe en Lægeerklæring til køreskolen, og da der ofte er ventetid, så ring gerne hurtigst muligt og bestil tid.
 • Til lægen skal medbringes et pasfoto, som skal opfylde nogle helt særlige krav: http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/ og som lægen skal underskrive bagpå.
 • Derudover skal du gennemføre et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Køreskolen kan sagtens være dig behjælpelig med at finde et hold.

2. Generhvervelse af kørekortet

BETINGET FRAKENDELSE:

Du skal op til kontrollerende køreprøve dvs. bestå en teori + praktisk prøve.
Når der er faldet domsfældelse kontakt da køreskolen og aftal tid til at mødes i teorilokalet.

Du skal medbringe følgende:
 • Papirerne som du har modtaget fra politiet.
 • Dit kørekort
 • Evt. A/T Bevis
BEMÆRK: Hvis kørekortet er frataget pga. af spiritus. Skal du altid gennemfører et A/T (alkohol & trafik) kursus og medbringe beviset. A/T kursus udbydes af de danske regioner http://www.alkohologtrafik.dk/velkommen-71948.html og koster 2500 kr. A/T Beviset er gyldigt i 1 år.

Der er ikke noget krav om undervisning, men det er en rigtig god ide at øve teori og kørsel inden begge prøver, da dit kørekort bliver inddraget, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve første gang.

UBETINGET FRAKENDELSE:

Du skal op til kontrollerende køreprøve dvs. bestå en teori + praktisk prøve.
En ubetinget frakendelse sker som udgangspunkt for et tidsrum mellem seks måneder og 10 år.
Dog ved spiritus minimum 3 års frakendelse. Og i så fald kan gennemførsel af lovpligtigt A/T (alkohol & trafik) kursus tidligst finde sted 3 mdr. før frakendelsestidens udløb. A/T kursus udbydes af de danske regioner http://www.alkohologtrafik.dk/velkommen-71948.html og koster 2500 kr. A/T Beviset er gyldigt i 1 år.
Du kan tidligst starte øvelseskørsel 3 mdr. før frakendelsestiden udløber og køreprøven kan tidligst afholdes 1 mdr. før.

Ring og aftal tid til at mødes og medbring følgende:

Der er ikke noget krav om undervisning, men det er en rigtig god ide at øve teori og kørsel inden begge prøver. Har du flere kategorier i dit kørekort, risikere du nemlig at skulle aflægge prøve til samtlige kategorier du ønsker at generhverve, såfremt du ikke består ved 3 forsøg til den kontrollerende prøve.

KØRSELSFORBUD

Hvad der sker, afhænger af din forseelse, men ved kørselsforbud bliver dit kørekort inddraget indtil du har gennemført enten:
 • Særlig køreundervisning
 • A/T (alkohol & trafik) kursus. (dog kun hvis dit kørekort er inddraget pga. spiritus.)
Og fælles for ovennævnte er, at du skal bestå en kontrollerende køreprøve. Dvs. teori + praktisk prøve.
Særlig køreundervisning skal mindst omfatte 8 teorilektioner og 8 kørelektioner.

Teorilektioner skal omhandle følgende:
 • Trafikantadfærd
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvre på vej
Undervisningen skal strække sig over mindst 8 dage.

Ring og aftal tid til at mødes og medbring følgende:

Om undervisningen

Hos Snejbjerg Køreskole tilrettelægges undervisningen på den måde, at jeg fremviser både film og billeder på storskærm og så snakker vi om de enkelte situationer. Det er efter min bedste overbevisning, den måde du får størst udbytte af teoriundervisningen. Der er skoler som underviser interaktivt, så hver elev sidder ved en computer og klikker sig igennem undervisningen. Der er fordele og ulemper ved begge måder og intet ondt om det. Men i Snejbjerg Køreskole er jeg ikke i tvivl om hvordan Jeg kan lære dig mest.